امروز دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

تعرفه خدمات

تعرفه‌های ویزیت پزشکان عمومی، متخصص، فوق تخصص و دندانپزشکی به شرح زیر می‌باشد:

3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا