امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

تماس با ما

آدرس: خرم آباد – بلوار پیروزی – بیمارستان فوق تخصصی شفا خرم آباد

تلفن:  ۲۴ – ۳۳۲۶۵۰۲۰ – ۰۶۶

خط ویژه بیمارستان : ۳۱۱۱  – ۰۶۶

مدیریت داخلی:  ۳۳۲۶۴۰۰۲ – ۰۶۶

دفتر پرستاری:  ۳۳۲۶۵۰۵۵ – ۰۶۶

فکس:  ۳۳۲۶۵۰۳۰ – ۰۶۶

3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا