امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹

خدمات واحد بیماران بین الملل

محدوده عملکرد:

پذیرش بیماران بین الملل به دو صورت انجام می گیرد:

الف) پذیرش سرپایی : خدمات مربوط بهCheck up  ، انجام امور اورژانسی ، کلینیکی و پاراکلینیکی با حضور کمتر از ۲۴ ساعت

ب) بستری: کلیه خدماتی که با بستری بیمار در مدتی بیش از ۲۴ ساعت ارائه می گردد

 جراحی قلب باز

 آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

 ناباروری و IVF

 جراحی‌های زیبایی

جراحی‌های عمومی

جراحی‌های چشم

 جراحی ارتوپدی

جراحی‌های ارولوژی

جراحی‌های گوش و حلق و بینی

جراحی‌های مغز و اعصاب

داخلی و …

تبصره: پیوند عضو به بیماران بین‌الملل ممنوع بوده ولی پیوند قرنیه و مغز و استخوان بلامانع است.

3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا