امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹

درخواست های مردمی

کاربران گرامی جهت ارتباط با رییس بیمارستان اطلاعات فرم زیر را به صورت کامل وارد کنید


3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا