امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

درخواست همکاری

متقاضی گرامی

تکمیل این فرم به منزله استخدام شما نیست. ما اطلاعات شما را دریافت می‌کنیم و در صوت نیاز برای طی مراحل استخدام با شما تماس خواهیم گرفت.

  • انواع فایل های مجاز : zip, rar, jpg.
3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا