امروز یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

درخواست همکاری

جهت همکاری با بیمارستان شفا لطفا فرم زیر را تکمیل کنید

فایل روزمه خود را با فرمت pdf یا zip در این قسمت آپلود کنید

(حجم فایل ارسالی نباید بیشتر از دو مگابابت باشد.)


3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا