امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

فرم پذیرش غیرحضوری


فایل مدارک پزشکی خود را زیپ کنید و در این قسمت آپلود کنید. تا زمانی که چراغ به رنگ سبز نشده است از ثبت خودداری کنید.

(حجم فایل ارسالی نباید بیشتر از 4 مگابایت باشد)

3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا