امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹

معرفی تیم مدیریت و رهبری

دکتر هادی حسنی‌فر

دکتر هادی حسنی‌فر

مدیرعامل و رئیس بیمارستان

مینا فتحی

مینا فتحی

مدیر داخلی

رسول رحیمی

رسول رحیمی

مدیر دفتر پرستاری

رسول بیرانوند

رسول بیرانوند

مدیر مالی

کیومرٍث فریبرزی

کیومرٍث فریبرزی

مدیر منابع انسانی

فاطمه اکبری

فاطمه اکبری

مسئول بهبود کیفیت

رضا روستافر

رضا روستافر

مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات

3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا