امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹

معرفی شرکت طبیب درمان بخش

شرکت طبیب درمان‌بخش (سهامی خاص)، مالک و موسس بیمارستان شفا خرم‌آباد

تاریخ تأسیس: ۹/۹/۸۶

شماره ثبت: ۶۵۷۶

موضوع فعالیت: خدمات بهداشتی و درمانی

 

اعضاء هیأت مدیره:

دکتر هادی حسنی‌فر- مدیرعامل

دکتر روح‌اله فکوری – رئیس هیأت مدیره

خانم مریم اقبالی مقدم – نایب‌رئیس هیأت مدیره

خانم فریا فکوری – عضو هیأت مدیره

3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا