امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹

معرفی پزشکان

 کلیه جراحان و پزشکان فوق تخصص و متخصص همکار بیمارستان شفا آماده پذیرش و ارائه خدمات به بیماران بین الملل می باشند.

جهت تسریع انجام کلیه خدمات تشخیصی، درمانی و مراقبتی مرتبط با بیمار لازم است تا علاوه بر پزشک معالج، پزشک دیگري به عنوان مسئول پیگیري انجام دستورات پزشک معالج بیماران بین الملل عهده دار این وظیفه گردد.

 

پزشک IPD : دکتر بهروز صادقی

جهت آشنایی بیشتر با پزشکان به صفحه اصلی قسمت معرفی پزشکان مراجعه نمایید.

3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا