امروز شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸

نوزادان

بخش مراقبت های ویژه نوزادان

Neonatal Intensive Care Unit یکی از بخش های مهم و پشتیبان بلوک زایمان در مراکز بیمارستانی بوده که محیطی امن برای تولد نوزادان بخصوص نوزادان پر خطر (High Risk) و نارس (Premature) را ایجاد نموده است. در NICU بیمارستان شفا با وجود ۱۴ تخت فعال و تجهیزات بسیار پیشرفته پذیرش از سایر بیمارستانهای سطح استان صورت می پذیرد.

اقدامات و امکانات درمانی بخش:
بستری نوزادان بدحال، رسیدگی به نوزادان تازه متولد شده، خدمات فتوتراپی، اکسیژن تراپی، قرار دادن نوزاد زیر دستگاه رسپیراتور، مانیتورینگ، تعویض خون، تزریق خون و…
وجود اتاق مادر در بخش با امکانات رفاهی بصورت شبانه روزی و رایگان
سایر واحدهای وابسته به NICU: شامل واحد واکسیناسیون، غربالگری تیروئید، شنوایی سنجی، کلینیک نوزادان و…
طرف قرارداد با همه بیمه های پایه و تکمیلی

شماره مستقیم: ۴ – ۰۶۶۳۳۲۶۵۰۲۰ خط ویژه:۳۱۱۱ داخلی: ۲۰۴۵

3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا