امروز سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

استخوان و مفاصل

دکترعبدالرحیم زرگرانی

دکترعبدالرحیم زرگرانی

جراح و متخصص استخوان و مفاصل و ستون فقرات

دکتر رضا خضرلو

دکتر رضا خضرلو

جراح و متخصص استخوان و مفاصل و ستون فقرات

دکتر محمدعلی جلیلی

دکتر محمدعلی جلیلی

جراح و متخصص استخوان و مفاصل و ستون فقرات

دکتر تورج آزادبخت

دکتر تورج آزادبخت

جراح و متخصص استخوان و مفاصل و ستون فقرات

3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا