امروز سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

بیهوشی

دکتر افشین صفوی

دکتر افشین صفوی

متخصص بیهوشی

دکتر مهدی فرخیان

دکتر مهدی فرخیان

متخصص بیهوشی

دکتر هادی نصرتی

دکتر هادی نصرتی

متخصص بیهوشی

دکتر داوری مقدم

دکتر داوری مقدم

متخصص بیهوشی

دکتر حمید ستایش

دکتر حمید ستایش

متخصص بیهوشی

دکتر وهابی

دکتر وهابی

متخصص بیهوشی

3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا