امروز سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

زنان و زایمان

دکتر مانیا سپهوندی

دکتر مانیا سپهوندی

متخصص زنان، زایمان و نازایی

دکتر کاملیا بیرانوند

دکتر کاملیا بیرانوند

متخصص زنان، زایمان و نازایی

دکتر پروین خرمی

دکتر پروین خرمی

متخصص زنان، زایمان و نازایی

دکتر ریتا حکمت

دکتر ریتا حکمت

متخصص زنان، زایمان و نازایی

سهیلا اکبری

سهیلا اکبری

متخصص زنان، زایمان و نازایی

الهام علی حسینی

الهام علی حسینی

متخصص زنان، زایمان و نازایی

دکتر سکینه نورمحمدی

دکتر سکینه نورمحمدی

متخصص زنان، زایمان و نازایی

دکتر فاطمه بروجردی

دکتر فاطمه بروجردی

متخصص زنان، زایمان و نازایی

دکتر معصومه غفارزاده

دکتر معصومه غفارزاده

متخصص زنان، زایمان و نازایی

دکتر مینا کربلایی بشیر

دکتر مینا کربلایی بشیر

متخصص زنان، زایمان و نازایی

دکتر کلثوم عبدالهی

دکتر کلثوم عبدالهی

متخصص زنان، زایمان و نازایی

3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا