امروز سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

عمومی

دکتر مسعود فروزان فر

دکتر مسعود فروزان فر

پزشک عمومی

دکتر نیما رحمتی

دکتر نیما رحمتی

پزشک عمومی

دکتر محمد بیرانوند

دکتر محمد بیرانوند

پزشک عمومی

دکتر محسن زهتاب

دکتر محسن زهتاب

پزشک عمومی

دکتر فاطمه شفیعیان

دکتر فاطمه شفیعیان

پزشک عمومی

دکتر عفت طهماسبی

دکتر عفت طهماسبی

پزشک عمومی

دکتر مصطفی غریبی

دکتر مصطفی غریبی

پزشک عمومی

دکتر جعفر بهراد

دکتر جعفر بهراد

پزشک عمومی

دکتر حجت اله آریان

دکتر حجت اله آریان

پزشک عمومی

دکتر پرستو قبادزاده

دکتر پرستو قبادزاده

پزشک عمومی

دکتر بهنام گودرزی

دکتر بهنام گودرزی

پزشک عمومی

دکتر میلاد محسنی

دکتر میلاد محسنی

پزشک عمومی

دکتر احمدرضا تقوی

دکتر احمدرضا تقوی

پزشک عمومی

دکتر لاله بختیاری

دکتر لاله بختیاری

پزشک عمومی

دکتر جلیل اکبری

دکتر جلیل اکبری

پزشک عمومی

دکتر صدیقه موسوی

دکتر صدیقه موسوی

پزشک عمومی

دکتر فروزنده جلالوند

دکتر فروزنده جلالوند

پزشک عمومی

دکتر سعیده حسینی

دکتر سعیده حسینی

پزشک عمومی

دکتر حدیث کوشکی

دکتر حدیث کوشکی

پزشک عمومی

دکتر محمد حسن پور

دکتر محمد حسن پور

پزشک عمومی

دکتر محمد ناصری

دکتر محمد ناصری

پزشک عمومی

دکتر طهماسبی

دکتر طهماسبی

پزشک عمومی

3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا