امروز سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

قلب و عروق

دکتر امین وحدانی

دکتر امین وحدانی

جراح و متخصص قلب

دکتر امیر جباری

دکتر امیر جباری

متخصص بیماری‌های قلب و عروق

دکتر هومان کاظمی

دکتر هومان کاظمی

متخصص بیماری‌های قلب و عروق

دکتر امیر مومنی زاده

دکتر امیر مومنی زاده

متخصص بیماری‌های قلب و عروق

دکتر مهرداد نامداری

دکتر مهرداد نامداری

متخصص بیماری‌های قلب و عروق

دکتر فاطمه ورشوچی

دکتر فاطمه ورشوچی

متخصص بیماری‌های قلب و عروق

دکتر مازیار پارسا

دکتر مازیار پارسا

متخصص بیماری‌های قلب و عروق

دکتر یوسف شاملویی

دکتر یوسف شاملویی

متخصص بیماری‌های قلب و عروق

3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا