امروز سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

مغز و اعصاب

دکترسعیده طهماسبی

دکترسعیده طهماسبی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر حسین کاویانی

دکتر حسین کاویانی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر حمزه‌علی اسدی

دکتر حمزه‌علی اسدی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر حسین محمدی

دکتر حسین محمدی

متخصص مغز و اعصاب

3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا