امروز سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

چشم و لیزیک

دکتر صادق رضا زاده

دکتر صادق رضا زاده

جراح و متخصص بیماری‌های چشم و لیزیک

دکتر علی صادقی

دکتر علی صادقی

جراح و متخصص بیماری‌های چشم

دکتر فرشاد آدینه‌وند

دکتر فرشاد آدینه‌وند

جراح و متخصص بیماری‌های چشم و لیزیک

دکتر هادی علی

دکتر هادی علی

جراح و متخصص بیماری‌های چشم

دکتر عزیز وفایی

دکتر عزیز وفایی

جراح و متخصص بیماری‌های چشم

3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا