امروز سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

کلیه و مجاری ادراری

دکترعبدالرضا خیرالهی

دکترعبدالرضا خیرالهی

جراح و متخصص کلیه و مجاری اداری

دکتر نذیر رنگزن

دکتر نذیر رنگزن

جراح و متخصص کلیه و مجاری اداری

دکترپدرام رهام

دکترپدرام رهام

جراح و متخصص کلیه و مجاری اداری

3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا