امروز سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

کودکان و نوزادان

دکترعلی اکبر رزلانسری

دکترعلی اکبر رزلانسری

فوق تخصص عفونی کودکان و نوزادان

دکتر ندا فصیحی

دکتر ندا فصیحی

متخصص اطفال و بیماری‌های کودکان

دکتر زهرا بهنام فر

دکتر زهرا بهنام فر

متخصص اطفال و بیماری‌های کودکان

دکتر مجید فیروزی

دکتر مجید فیروزی

متخصص کودکان و نوزادان

دکتر علی زمانی

دکتر علی زمانی

متخصص کودکان و نوزادان

دکتر مرتضی عنبری

دکتر مرتضی عنبری

متخصص کودکان و نوزادان

3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا