امروز سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

گوش و حلق و بینی

دکتر ذبیح اله طرحانی

دکتر ذبیح اله طرحانی

جراح و متخصص گوش و حلق و بینی

دکترآتوسا طهماسبی

دکترآتوسا طهماسبی

جراح و متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر شکیب عباسی

دکتر شکیب عباسی

جراح و متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر سمیه حسینی

دکتر سمیه حسینی

جراح و متخصص گوش و حلق و بینی

3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا