امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

قیمت ها

نرخ تعرفه ویزیت پزشکان در بیمارستان شفا

تعرفه مصوب وزارت بهداشت تعرفه تخفیفی بیمارستان شفا
نوع پزشک آزاد تأمین اجتماعی بیمه سلامت نیروهای مسلح تأمین اجتماعی بیمه سلامت نیروهای مسلح
عمومی ۲۶۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۷۸٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۷۵٫۰۰۰
متخصص ۴۰۰,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰ ۱۲۰٫۰۰۰ ۲۵۰٫۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۱۲۰٫۰۰۰
فوق تخصص ۵۰۰,۰۰۰ ۳۶۶,۰۰۰ ۳۶۶,۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰ ۳۲۰٫۰۰۰ ۳۳۵۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
فلوشیپ ۵۰۰,۰۰۰ ۳۶۶,۰۰۰ ۳۶۶,۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰ ۳۲۰٫۰۰۰ ۳۳۵۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
دندانپزشک ۲۶۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۷۸٫۰۰۰ رایگان رایگان رایگان
تعرفه‌ها به ریال می‌باشد

 

تعرفه تخت روز
تخت عادی CCU تخت ICU تخت تخت نوزاد سالم تخت نوزاد بیمار
۷٫۰۸۰٫۰۰۰ ۱۱٫۶۳۰٫۰۰۰ ۱۸٫۲۲۰٫۰۰۰ ۳٫۵۳۰٫۰۰۰ ۵٫۰۶۰٫۰۰۰
لازم به ذکر است هزینه‌های ذکر شده بر حسب یک شب محاسبه گردیده است، بدیهی است به اضای هر شب اضافه، معادل هزینه‌های اتاق به مبلغ اضافه خواهد شد. در صورت نیاز هزینه تجهیزات و پروتز‌ها بر عهده خود بیمار خواهد بود

 

تعرفه خدمات شفا – به تومان

ردیف نوع عمل تخت روز تامین اجتماعی خدمات درمانی آزاد
۱ Carpal Tunnel Syndrome

(CTS)

سندروم تونل كارپ

عادی۱ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰  

۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲ Transureteral lithotripsy + Doable j stent

) TUL+DJ(

عادی۱ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰  

۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۳ TUL عادی۱ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶٫۵۵۰٫۰۰۰
۴ Transurethral resection of prostate

(TURP)

عادی۱ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶٫۵۰۰٫۰۰۰
۵ استرابیسم عادی۱ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۶ انحراف بینی عادی۱ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۲۰۰٫۰۰۰
۷ آپاندکتومی عادی۱ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۸۰۰٫۰۰۰
۸ آتروسکوپی زانو عادی۱ ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۹ آرتروسکوپی شانه عادی۱ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۰ آنژیوگرافی کرونر تخت ویژه ۱ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۱ برداشتن تومور مثانه (TURBT) عادی۱ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۲ پارگی منیسک زانو عادی۱ ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۸٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۳ پروبینگ

(درمان انسداد مجاري اشكي در كودكان زير ۴ سال)

عادی۱ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
۱۴ توده پستان عادی۱ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵ برداشتن تیروئید عادی۱ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۶ خروخ پلاتین فمور عادی۱ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۸۰۰٫۰۰۰
۱۷ خروج Dj عادی۱ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۸ حاملگی خارج از رحم (EP) عادی۱ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
۱۹ زایمان طبیعی عادی۱ رایگان ۹۰۰٫۰۰۰ ۴٫۴۰۰٫۰۰۰
۲۰ دیسک کمر جراحی عادی۱ ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۱ سرکلاژ

( دوختن دهانه رحم)

عادی۱ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰
۲۲ سزارین عادی۱ ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۵٫۲۰۰٫۰۰۰
۲۳ سزارین تکراری عادی۱ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۵٫۲۰۰٫۰۰۰
۲۴ سیستوسل رکتوسل CRP عادی۱ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۲۰۰٫۰۰۰
۲۵ سینوس پیلونبدال عادی۱ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۶ سینوس آندوسکوپ عادی۱ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۸۰۰٫۰۰۰
۲۷ شکستگی بینی عادی۱ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
۲۸ فیستول آنال عادی۱ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰
۲۹ فتق نافی عادی۱ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۰ عمل هاي جراحي قلب باز ۴ گرافت (CABG) تخت ویژه ۴ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۸۰۰٫۰۰۰
۳۱ کاتاراکت (آب مروارید) عادی۱ ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰
۳۲ کاتاراکت دو چشم عادی۱ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۳۳ کله سیستکتومی

(برداشتن کیسه صفرا)

عادی۱ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶٫۵۰۰٫۰۰۰
۳۴ کورتاژ تخلیه ای عادی۱ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰
۳۵ کورتاژ تشخیصی عادی۱ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
۳۶ کیست تخمدان عادی۱ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰
۳۷ کیست بارتولن عادی۱ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰
۳۸ کشیدن ناخن (سرپایی) عادی۱ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
۳۹ لاپاراسکوپی تشخیصی عادی۱ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰
۴۰ لاپاراسکوپی کیست تخمدان عادی۱ ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۴۱ جراحي برداشتن لوزه عادی۱ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
۴۲ رفع انسداد مجاری اشکی بالاي ۴سال

Dacrocysto Rhinostomy

(DCR)

عادی۱ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰
۴۳ میومکتومی شکم عادی۱ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰
۴۴ ناخنک چشم عادی۱ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۳۰۰٫۰۰۰
۴۵ واریکوسل یک طرفه عادی۱ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰
۴۶ هالوكس والگوس ( بونيون يا برجستگي شست پا) عادی۱ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰
۴۷ هرنی یک طرفه

( فتق اينگوينال يك طرفه)

عادی۱ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰
۴۸ هموروئید عادی۱ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰
۴۹ هیدروسل عادی۱ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰
۵۰ هیسترسکوپی عادی۱ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
۵۱ هیسترکتومی

( جراحي برداشتن رحم)

عادی۱ ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۵۲ هیسترکتومی ابدومینال عادی۱ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۵۳ یورتروسکوپی عادی۱ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا