آخرین اخبار

آخرین مطالب سلامت

بیمارستان شفا مرکزی است بالنده که در سایه تلاش مدیرانی کار آزموده و لایق، پرسنلی توانمند و متعهد، تکنولوژی و تجهیزات پزشکی روزآمد و جدید ترین روش های کاری و مدیریتی، بر آن است تا نام خود را به عنوان یکی از بهترین بیمارستان های خصوصی کشور در اذهان مردم تثبیت نماید. مطالعه بیشتر…