امروز جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

پارا کلینیک ها

آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی

 بانک خون

 فیزیوتراپی

ماموگرافی

 سی تی اسکن

 ام آر آی

 سنجش تراکم استخوان

 رادیولوژی دیجیتال

 پانورکس

3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا