نجات مادر در حال مرگ توسط پرسنل زایشگاه بیمارستان شفا

این مادر اهل استان خوزستان بود که برای زایمان به زایشگاه بیمارستان فوق تخصصی شفا مراجعه کرد. پس از به دنیا آمدن نوزاد مشکلاتی(خون‌ریزی) برای مادر به وجود آمد که خوشبختانه با تلاش عوامل زایشگاه بیمارستان شفا نجات پیدا کرد.