Browsing Tag

بیمارستان شفا

افزایش بیماران کرونایی در روزهای اخیر/ بیمارستان شفا با تمام ظرفیت آماده خدمات دهی است

رئیس بیمارستان شفا از آمادگی این مجموعه برای خدمات دهی مطلوب در هر گونه شرایط بحرانی خبر داد و گفت: متاسفانه طی روزهای اخیر شاهد افزایش بستری بیماران کویید19 هستیم.